Biển số xe máy, ô tô tại tỉnh Bắc Kạn

Biển số xe máy, ô tô tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn được đăng ký giống như các tỉnh thành khác. Với mỗi tỉnh đều mang biển kiểm soát nhằm phân biệt được các huyện. Dưới đây là ký hiệu xem biển số xe tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Thông tin biển số xe tỉnh Bắc Kạn

Biển số xe tại tỉnh Bắc Kạn được Bộ Công An quy định cùng với thông tư 15/2014/TT-BCA. Phụ lục 02 đăng ký biển số xe tại tỉnh Bắc Kạn là 97.

Ký hiệu biển số xe ô tô tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Ký hiệu biển số xe ô tô tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Những bảng số có màu xanh thuộc sở hữu của nhà nước cơ quan có chức quyền. Biển số có nền trắng chữ đen là biển thuộc xe cá nhân.

Ký hiệu biển số xe Bắc Kạn

Biển số xe Bắc Kạn được chia ra hai loại là biển số xe máy và biển số xe ô tô. Cụ thể được liệt kê dưới đây.

Biển số xe máy

 • Xe máy tại thành phố Bắc Kạn được ký hiệu: 97B1
 • Huyện Ba Bể ký hiệu biển số: 97C1
 • Các xe tại huyện Bạch Thông mang biển: 97D1
 • Huyện Chợ Đồn có biển kiểm soát: 97E1
 • Biển số xe huyện Chợ Mới: 97F1
 • Ký hiệu biển số xe huyện Na Rì: 97G1
 • Huyện Pắc Nặm mang biển kiểm soát: 97H1
 • Huyện Ngân Sơn được ký hiệu biển: 97K1

Biển số xe ô tô

 • Biển số xe ô tô dưới 9 chỗ ngồi được ký hiệu: 97A
 • Biển số xe khách, xe taxi được ký hiệu: 97B
 • Xe bán tải có ký hiệu: 97D

Những biển số xe 97 tại địa bàn tỉnh Bắc Kạn trên đây. Nhằm hỗ trợ giúp bạn dễ dàng tra cứu về biển kiểm soát tại Bắc Kạn. Hi vọng bài viết đã cung cấp kịp thời cho các bạn thông tin chi tiết về biển số xe ở trong địa bàn này. Ngoài ra bạn có thể tìm hiểu thêm về biển số xe Bắc Giang để biết về thông tin quy định tại đó.